Navigácia

 • .

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sú od 24.12.2018 (pondelok) do 7. 1. 2019 (pondelok).

  Nástup do školy je 8.1.2019 (utorok).

 • Vianočný koncert

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka 2018

       Po období nácvikov a príprav prišiel čas predviesť svoj talent. Koledami, básničkami i  pesničkami sme si 14. decembra 2018 spríjemnili dopoludnie v škole. Po našich vystúpeniach nás pani  učiteľky pohostili  sladkými koláčikmi a teplým čajom. Na záver sme si zasúťažili a príjemné dopoludnie sme ukončili  odovzdaním cien za jesenné súťaže. 

  Všetkým vystupujúcim i publiku ďakujeme za milú predvianočnú atmosféru a organizátorom (našim učiteľkám)  ďakujeme za organizáciu a technické zabezpečenie programu.

 • Návšteva svätého Mikuláša

  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
  každý rok nosievaš do okien dary.
  Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
  každý rok myslievaš na dobré deti!

   

  Mikuláš ani tento rok nesklamal a zavítal k nám v dobrej nálade. Neprišiel však sám, ale v sprievode anjelov i ufúľaného čerta. Táto vzácna návšteva k nám zavítala presne 6. decembra, kedy slávime sviatok sv. Mikuláša.

  Naši žiaci si pre neho pripravili rôzne básničky, pesničky i koledy, za ktoré každý dostal sladkú odmenu. Aj v tento deň sa potvrdilo, že nie je nič krajšie, ako vyčarovať úsmev na tváričkách tých najmenších.

  „Mikuláš, tešíme sa na Teba aj o rok!“

   

  Mgr. Lenka Ďurovčíková

 • Advent v 3.A

  Do galérie Advent v 3.A boli pridané fotografie.

  Advent 2018   v III.A

  Adventné obdobie je obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Veriaci si v tomto období pripomínajú, že na svet príde Kristus.

  My, v III.A, si krátime predvianočné obdobie tradičnými aktivitami.

  • dievčatá pečú v školskej kuchynke medovníčky;
  • chlapci medovníčkami ozdobia Vianočný stromček v triede;
  • aj tento rok sme nafotili Vianočné pohľadnice;
  • posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme si v triede pripravili posedenie pri čaji, sladkých koláčikoch a koledách. V tento deň sme rozniesli „vianočnú poštu“  - pohľadnice všetkým rodičom.
 • .

  .

 • .

 • Malé čierne perličky

  Do galérie Malé čierne perličky boli pridané fotografie.

  Aj v tomto školskom roku sa ôsmi žiaci našej školy zúčastnili sútaže MALÉ ČIERNE PERLIČKY, ktorá sa konala dňa 23.10.2018 v Mestskej galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Niektorí z nich získali aj pekné umiestnenie.

  Tatiana Makulová - 1. miesto - spev - I.kategória

  Vanesa Tatárová - 1. miesto - spev - II. kategória

  Imrich Makula - 2. miesto - hra na hudobný nástroj

  Alexandra Hanková - 3.miesto - prednes poézie a prózy 

  Stefany Adamová - 3.miesto - výtvarné práce 

        Víťazom srdečne gratulujeme! 

 • Športové aktivity v rámci BOJA PROTI DROGÁM na 1.stupni ZŠ

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie jesenných súťaží

  Počas jesenných dní sa žiaci našej školy mohli zapojiť do viacerých súťaží, ktoré vyhlásila Žiacka školská rada. Po ťažkom a náročnom rozhodovaní Vám prinášame dlho očakávané výsledky.

  Zber gaštanov:

  1. miesto: 3.A – 56,5 kg gaštanov
  2. miesto: 3.B – 48 kg gaštanov
  3. miesto: 1.B – 18 kg gaštanov

   

   

  Jesenná atmosféra sa do priestorov našej školy preniesla aj vďaka žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Všetci si priniesli potrebný prírodný materiál a vytvorili krásne a nápadité diela.

  Najkrajšia jesenná dekorácia:

  1. miesto: B
  2. miesto: B
  3. miesto: ŠT 7,8,9

   

  A súťažili sme aj o najkrajšieho šarkana. Keďže súťažných prác bolo takmer 80, rozhodli sme sa oceniť práce v nasledujúcich kategóriách:

         I. Najkrajší šarkan

        II. Najnápaditejší šarkan

        III. Šarkan s naj... chvostom

   

         I. Najkrajší šarkan

  1. miesto: Jenifer Tokárová – 3.A
  2. miesto: Šimon Strzelczyk – A
  3. miesto: Tomáš Tancoš – 1.A

   

         II. Najnápaditejší šarkan

  1. miesto: Adelka Kaloková – 2.B
  2. miesto: Alexandra Hanková – ŠT 7,8,9
  3. miesto: Ján Kalok – 0.A

   

         III. Šarkan s naj...chvostom

  1. miesto: Jasmína Makulová – 3.A
  2. miesto: Anna Balogová  - A
  3. miesto: Patrik Kešeľ – ŠT 5,6

   

  Víťazom srdečne blahoželáme. Ceny Vám budú odovzdané počas vianočnej besiedky.

   

  Mgr. Lenka Ďurovčíková

 • Týždeň boja proti drogám

  Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

       Dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje riaditeľka školy žiakom základnej školy okrem žiakov 5. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

   

 • Žiacka školská rada vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 svoju ďalšiu súťaž a to:

  Žiacka školská rada vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 svoju ďalšiu súťaž a to:

  „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU JESENNÚ DEKORÁCIU“

   

  Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých ročníkov. O víťazovi rozhodne porota. Svoje súťažné práce môžete nosiť do 23. novembra 2018.

  Všetkým, ktorí majú chuť sa zapojiť do súťaže, prajeme veľa šťastia a super nápady.

 • Žiacka školská rada pri ZŠ, Hlavná 175, Malčice vyhlasuje súťaž

  Žiacka školská rada pri ZŠ, Hlavná 175, Malčice  vyhlasuje súťaž

  „O najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného  šarkana“

   

  Tento rok sa súťaží v troch kategóriách:

  1.kategória       Najkrajší šarkan

  2.kategória      Najnápaditejší šarkan – netradičný materiál, forma, rozmer ...

  3.kategória     Šarkan s naj... chvostom /najdlhším, najkrajším, netradičným.../

   

  Víťazov vyberie porota. Súťažné práce odovzdajte svojim triednym učiteľom do 23.novembra.

 • Biela pastelka 2018

  Opäť sme sa zapojili.....

       Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do verejnej dobročinnej zbierky Biela pastelka 2018. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí zlepšuje životy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ide o ľudí zrakovo postihnutých. Vyzbierané peniaze sú použíté na sociálne poradenstvo, realizáciu kurzov, pomocou ktorých všetci tí ľudia, ktorí strácajú alebo stratili zrak, získavajú zručnosti, ktoré sú potrebné pre ľahšie zvládanie životných situácií. Sme radi, že žiaci našej školy podporili význam tejto dobročinnej zbierky a dobrovoľnou sumou sa pridali k zástupu pomáhajúcich. Chlapci dobrovoľníci deviateho ročníka Mário Daniš a Marián Hoľan spolu s asistentom Andrejom Mileňkym navštívili obce Malčice, Markovce, Kačanov a Petríkovce, kde nazbierali spolu 120 eur.

  Veľká vďaka všetkým

  Do galérie Biela pastelka 2018 boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie- kurz ochrany človeka a prírody, september 2018

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Do galérie Začiatok školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • *

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 o 8.00 hod. v ZŠ Malčice.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
  Hlavná 175, 072 06 Malčice
 • 056/6496201

Fotogaléria