Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Hlavná 175, Malčice
Adresa školyHlavná 175, 072 06 Malčice
Telefón056/6496201 0911 595 089
E-mailzsmalcice@centrum.sk
WWW stránkazsmalcice.edupage.org
ZriaďovateľObec Malčice, 072 06 Malčice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marta Uhrinová056/64962010911595089zsmalcice@centrum.sk
ZRŠRNDr. Jarmila Kužmová056/6496201 zsmalcice@centrum.sk
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaUhrin Ladislav 
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Prepiora Martin 
 Mgr. Geročová Beáta 
   
ostatní zamestnanciZajac Andrej 
   
zástupcovia rodičovBerešová Diana 
 Makulová Andrea 
 Sándorová Beáta 
 Tkáčová Katarína 
zástupca zriaďovateľaLopašovský František 
 Ing. Drška Radoslav 
 Pittroff Karol 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 0. - 4. roč.Mgr. Zora Gnipovávšetky predmety 0. - 4. roč. 
MZ špeciálnych triedPaedDr. Martin Prepioravšetky predmety špec. tried 
PK jazykov a spoločenskovedných predmetovMgr. Martina Kolyová  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Angušová  
PK telesnej a šport. výchovyMgr. Radoslav Kačala  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 392

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22232351121
počet žiakov463639435158632615377
z toho ŠVVP372264155246
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 36/ počet dievčat 20

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 45/ počet dievčat 26

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov01313101138

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   22 2 24
prijatí   22 2 24
% úspešnosti   100% 100% 100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJDEJDSIDACESVETVFYZGEGHUVHPVCHEITC
0.A            1,8  
I.A        1,67  1,04   
I.B        1  1   
II.A           1   
II.B        1,5  1   
III.A3,11          1,27   
III.B3       1  1   
IV.A2,26       1,5  1,06   
IV.B4,05       1,5  1,09   
ŠT1,2,4           1   
V.A33,29  3,19   1,33 3,431   
V.B33,35  3,41     3,471   
VI.A2,853,1  2,9   13,053,351,29   
VI.B3,763,94  3,82   43,823,941,75   
VI.C3,193,38  3,44    3,883,561   
ŠT5,6,7 3,67  3,67    3,673,671,8   
ŠT7,8,9 2,2  2,4   1,332,62,21,17 3 
VII.A2,933,29  3,18   2,52,653,471,13 3,2 
VII.B3,783,73  3,64   1,753,453,731,82 3,67 
VII.C3,833,53  3,53    3,473,952 3,78 
VIII.A3,553,78  3,61   3,333,433,831 3,82 
IX.A3,583,773,2233,46    3,693,621 3,77 

TriedaIFVINFILIMATNBVNEJOBNOBVPOVPJHPRVPVCXCBXCGXCH
0.A          1,73    
I.A   2,331,05          
I.B   2,761,29      1   
II.A   1,951          
II.B   2,731,33          
III.A 2,5 3,51,13      1,2   
III.B 1,23 3,191,5      1,29   
IV.A1,47  2,581      1,11   
IV.B1,91  4,162,22      1,18   
ŠT1,2,4   2,17       1,5   
V.A 2,48 3,831,44      2,5   
V.B 1,83 31,81      1   
VI.A 1,6 3,551,19 2,12        
VI.B 3,24 3,942,9 3,5        
VI.C 1,59 3,592,31 2,94    3   
ŠT5,6,7 2,6 32 3,33    1,8   
ŠT7,8,91,671,33 2,331,67 2,2    1,67   
VII.A 1,24 3,181,43 3,18    1   
VII.B 1,91 3,453,14 3,45    1   
VII.C 3 4,112,07 3,07    1   
VIII.A 2,74 4,092,18 3,3    1   
IX.A3  4  4    3   

TriedaPRIPDAPVOREVRZVRGZRGVRKSRVKRSFRUJSLYSJLSprSEE
0.A     2 2,4     1,07 
I.A  1,83         2,461 
I.B  2,07         2,821 
II.A  1,23         1,911 
II.B  2,73         3,181 
III.A 3,22          3,441 
III.B 2,93          3,131 
IV.A 2,63          2,631 
IV.B 4,16          4,211 
ŠT1,2,4            31 
V.A            3,911,11 
V.B            3,111,44 
VI.A            3,351 
VI.B            41,17 
VI.C            3,651,31 
ŠT5,6,7            3,41 
ŠT7,8,9       2    2,1711,67
VII.A            3,471 
VII.B            3,821,27 
VII.C            41,13 
VIII.A          2,95 3,911,21
IX.A          3,33 3,7714

TriedaSPŠJTEHTHDTSVTEVTYUTŽP5RZTDATOFVUCVLAVUMVYVZSE
0.A     1,6         
I.A    1,04        1,21 
I.B    1     1  1 
II.A    1        1,05 
II.B    1,78        1,22 
III.A    1,47      3,06 1,2 
III.B    1,23     32,53 1,14 
IV.A     1,11   2,63 2,42 1,11 
IV.B     1,09   3,82 4,16 1,18 
ŠT1,2,4    11    2,52,5 1,4 
V.A   22,06    3,69 3,5 1,42 
V.B   1,331,73    3,18 3 1,75 
VI.A   1,241,94    2,84   1,35 
VI.B   1,422,42    3,5   1,75 
VI.C   1,22,06    3,73 4 1,25 
ŠT5,6,7    1,8      3 2 
ŠT7,8,9    11,33    1  1,33 
VII.A   1,071,83    3   1,44 
VII.B   12,64    3,63   1,45 
VII.C   1,142,73    3,64   1,93 
VIII.A   1,321,943   3,65  1,531 
IX.A    1,54      1,111 

TriedaZEMZMVZVM
0.A  2,27
I.A   
I.B   
II.A   
II.B   
III.A   
III.B   
IV.A   
IV.B   
ŠT1,2,4   
V.A   
V.B   
VI.A   
VI.B   
VI.C   
ŠT5,6,7   
ŠT7,8,9   
VII.A   
VII.B   
VII.C   
VIII.A   
IX.A   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A151500
I.A242040
I.B20974
II.A222200
II.B11920
III.A221930
III.B171520
IV.A221813
IV.B191360
ŠT1,2,46600
V.A261745
V.B221606
VI.A221813
VI.B171115
VI.C171700
ŠT5,6,76501
ŠT7,8,97601
VII.A191432
VII.B181116
VII.C191234
VIII.A241851
IX.A141130

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A154600306,674498299,871026,80
I.A245503243,024569203,5493439,48
I.B206425392,375322323,84110368,53
II.A224433201,503735169,7769831,73
II.B113041303,082033209,50100893,58
III.A223956233,792576157,13138076,67
III.B174901319,423563235,79133883,63
IV.A223820212,282955166,7686545,53
IV.B197002424,612787195,524215229,09
ŠT1,2,462003333,831623270,5038063,33
V.A263699202,113384184,8231517,29
V.B223809238,063172198,2563739,81
VI.A224464272,613555219,0390953,58
VI.B175490457,504934411,1755646,33
VI.C174537283,563001187,56153696,00
ŠT5,6,762603520,601790358,00813162,60
ŠT7,8,971118175,121008159,0011016,12
VII.A194668298,593840248,7282849,86
VII.B185099463,555017456,09827,45
VII.C195386368,164882333,9150434,25
VIII.A248622439,237893402,2272937,01
IX.A144570381,703031261,631539120,07

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor 9 SJL937,77% 
Monitor 9 MAT924,44% 
Monitor 5 SJL2533,72% 
Monitor 5 MAT2530,43% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

ISCED1 - 4. roč.

ISCED2 - 8.-9. roč.

inovovaný ISCED1 - 1,- 3. roč.

inovovaný ISCED2 - 5. - 7. roč.

Špeciálne triedy: ISCED1, variant A,B

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22232351121
šport.prípava22222222218
Matematika 5.-9.    5555525
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.  333333321
Cudzie jazyky 5.-9.        11
Výtvarná výchova 1.-9.22112111112
Hudobná výchova 1.-9.1111111  7
Technická výchova 5.-9.    111115
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety nemáme.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka1150
Prvého ročníka2442
Bežných tried1631125
Špeciálnych tried3190
Pre nadaných   
Spolu2238927

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP271026,56
DPP51 4,50,5
Znížený úväzok14 0,52
ZPS1211,5
Na dohodu4040

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12526
vychovávateľov   
asistentov učiteľa156
    
spolu23032

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne% k počtu celkových hodín
 SJL1512,71
 TOF110,00
 ANJ2447,06
 RJ2266,66
 MAT4450,00
 IFV/INF16100,00
 PVO225,00
 PDA350,00
 VLA250,00
 FYZ325,00
 PVC375,00
 THD/SEE1 8,33
 VYV/VUM416,67
 HUV850,00
 TEV/TSV1230,00

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 2
2.kvalifikačná skúška 4
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné 2
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické 2
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

S veľkou chuťou sme sa zapojili do týchto súťaží:

Spevácke súťaže:

Slávik Slovenska - Mária Kináčová /V.B/, Viktória Danišová /VII.C/ - účasť, pripravovala Mgr. Geročová

Zalužicki poľo - Tatiana Makulová /IV.A/ - 3. miesto, okresné kolo, pripravovala Mgr. Geročová

Literárne súťaže:

Čitateľský oriešok - Jasmína Makulová /II.A/ - 3. miesto, celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž

Týždeň hlasného čítania - zapojili sa žiaci II.A pod vedením tr. uč. Mgr. Gnipovej, získali knižnú cenu

Súťaž v prednese poézie a prózy - ZŠ Drahňov

Mária Kináčová /V.B/ - 1. miesto

Martin Makula /III.A/ - mimoriadna cena

Ivana Mačová /IX.A/ - mimoriadna cena

Tanečná súťaž AMARO KHELIBEN - NAŠE TANCE - 3. miesto,8 žiakov, pripravovala Bc. Mileňkyová

Matematické a vedomostné súťaže:

Všetkovedko

Matematický klokan - 14 žiakov 1. st., 9 žiakov 2. st.

Pytagoriáda - okresné kolo

3. roč. Martin Makula - 12. miesto

4. roč. Daniel Geroč - 10. miesto

5. roč. Dávid Balog - 21.miesto

5. roč. Andrej Makula - 22. miesto

Výtvarné súťaže:

Vesmír očami detí - 27 žiakov 1. st., 4 žiaci 2. st.

Vieme, kam patrí odpad

Rodina a základné ľudské právo na život

Požiar v domácnosti - 15 žiakov 1. st.

Maľuj s Primalexom

Športové súťaže:

Školská športová olympiáda - Trhovište

1. miesto - získali 3 žiaci

2. miesto - získalo 8 žiakov

3. miesto - získalo 7 žiakov

Bedmintonový turnaj - okresné kolo v Palíne - účasť

Florbalový turnaj - okresné kolo - účasť

Stolnotenisový turnaj - okresné kolo - účasť

Pedagógovia celý šk. rok systematicky pripravovali žiakov na rôzne súťaže, preto im patrí poďakovanie za ich

kvalitnú prácu so žiakmi. Poďakovanie patrí aj našim žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu aj obec.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili vďaka úsiliu učiteľov rôzne aktivity v rámci primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania:

- Deň mlieka,

- Európsky deň jazykov,

- Škola v prírode - denný pobyt,

- Návšteva MŠ v Malčiciach,

- Zber gaštanov,

- Zber papiera,

- Aranžovanie jesenných plodov,

- Súťaž o naj... šarkana,

- Mesiac úcty k starším - príprava suvenírov,

- Týždeň zdravej výživy,

- Deň školských knižníc,

- Týždeň boja proti drogám,

- Slávnostný zápis prvákov,

- Imatrikulácia prvákov,

- Mikuláš v škole,

- Vianočná burza,

- Vianočné besiedky,

- Súťaž o naj... snehuliaka,

- Lyžiarsky výcvik,

- Karneval,

- Valentínske aktivity,

- Otvorená hodina v 1. ročníku pre MŠ,

- Projekt Svet okolo nás: Peru - štyri strany sveta,

- Medzinárodný deň Rómov,

- Návšteva Okresnej knižnice v Michalovciach,

- Deň Zeme, Deň vody, Týždeň zdravia,

- Deň matiek,

- Návšteva Obecného úradu v Malčiciach,

- MDD - súťaže, opekačka,

- Športová olympiáda v rámci SOcÚ-ŠÚ v Trhovišti - organizátor ZŠ s MŠ Trhovište,

- Vydávanie školského časopisu Malý Čičan - 2-krát ročne,

- Web stránka školy,

- Výchovné koncerty a divadelné predstavenia,

- Exkurzie, výlety,

- Deň otvorených dverí /pre rodičov/,

- Návšteva Dopravného ihriska v Sobranciach,

- Týždeň hlasného čítania,

- Tvorivé dielne,

- Vianočné pozdravy pre ministerku školstva,

- Výstavka výtvarných prác žiakov na OcÚ v Malčiciach,

- Zorganizovali sme s partnermi zbierky: Biela pastelka, Hodina deťom, Deň narcisov,

- Žiacka školská rada pracovala pod vedením Mgr. Ďurovčíkovej,

- Pravidelné vysielanie v školskom rozhlase,

- Návšteva planetária a Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove - 41 žiakov, beseda so spisovateľkou

Gabrielou Futovou

Na portáli www.zborovna.sk našu školu úspešne a viacnásobne reprezentovala PaedDr. Petriková.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé projekty - Národné projekty, ktoré boli realizované:

1. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

v školskom prostredí

3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

4. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

5. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania

cudzích jazykov na ZŠ a SŠ

6. Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

B) Krátkodobé projekty

Lyžiarsky kurz

Škola v prírode

Žiacka školská rada

C/ Ďalšie projekty:

1. Školská poriadková služba - v spolupráci s ÚPSVaR v Michalovciach - zlepšenie bezpečnosti žiakov

v škole i na autobusových zastávkach, zamedzenie šikanovaniu

2. PISA - medzinárodná štúdia

3. Moja prvá škola - projekt EDULAB

4. Malá finančná akadémia s Kozmixom - IV.A, tr uč. Mgr. Geročová

5. Dažďové záhrady

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.03.2018

Druh inšpekcie: Tematická - Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

v základnej škole

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Máme zriadené 2 počítačové učebne, 6 tried má interaktívnu tabuľu.

Zamestnanci školy spracovávajú agendu školy pomocou programu ASC agenda. K dispozícii majú počítače,

notebooky, výkonné kopírovacie stroje.

Škola sa usiluje vytvárať dobré materiálno-technické, bezpečnostné a zdravotno-hygienické podmienky na

dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

Zakúpili sme množstvo nových učebných pomôcok, knihy, výukové programy a vzdelávacie multilicencie.

Zrealizovali sme všetky potrebné revízie a servisné prehliadky v súlade s príslušnou legislatívou.

Doplnili sme nový školský nábytok - lavice stoličky, skrine. Taktiež sme zakúpili novú kosačku.

Škola zabezpečila drobné stavebné a iné opravné práce.

V marci 2018 sme zakúpili 2 ks plynové kondenzačné kotly, čím sme začali postupnú výmenu starých plynových

kotlov.

V júli 2018 sme zrealizovali čiastočné oplotenie areálu školy - vytvorenie oddychovej zóny.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Hospodárenie ZŠ v roku 2017

V roku 2017 boli poskytnuté od štátu finančné prostriedky vo výške 694 495,- Eur

Z toho sú: normatívne finančné prostriedky: 636 708,- Eur

nenorrmatívne finančné prostriedky: 57 787,- Eur

Z roku 2016 boli do roku 2017 presunuté finančné prostriedky vo výške 11 956,- Eur

Celkovo finančné prosriedky predstavovali sumu 706 451,-- Eur

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov

Normatívne finančné prostriedky boli použité na mzdy - 416 786,- Eur

odvody - 147 586,- Eur

prevádzku - 72 336,- Eur

Mzdové prostriedky boli poskytnuté na tarifné platy a príplatky - osobný príplatok, príplatok za riadenie, príplatok

za činnosť triedneho učiteľa, kreditový príplatok, príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného

prostredia, nadčasové hodiny, príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok uvádzajúceho

učiteľa, odmena vo výške tarifného platu pri živ. jubileu 50 rokov.

Finančné prostriedky na prevádzku boli použité na úhradu za energie, na údržbu výpočtovej techniky

a vykurovacích zariadení, údržbu budov /montáž skiel - telocvičňa, oprava alarmu, revízia komína a prieduchov/.

Ďalej boli použité na nákup učebných pomôcok, kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov, tonerov

a revíziu kotolne a vykurovacích zariadení, revízie alarmu a hasiacich prístrojov, na revízie elektrických prenosných

spotrebičov a bleskozvodu.

Nespotrebované finančné prostriedky za rok 2017 /rezerva/ vo výške 13 874,- Eur boli presunuté do roku 2018.

Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov

Nenormatívne finančné prostriedky boli v roku 2017 použité na:

- dopravné žiakom vo výške 13 427,- Eur

- vzdelávacie poukazy vo výške 8 858,- Eur

- asistent učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením vo výške 20 973,- Eur

- sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 9 224,- Eur

- príspevok na učebnice vo výške 149,- Eur

- príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 1 650,- Eur

- príspevok na školu v prírode vo výške 2 500,- Eur

- odchodné vo výške 1 006.- Eur

SPOLU 57 787,- Eur

Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné žiakom vo výške 2 652,06 Eur boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Na nákup učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške

6 262,- Eur.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľom školy je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov so zreteľom na ich možnosti pre budúce smerovanie a získanie kompetencií primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, motiváciu, sociálne cítenie, hodnotové orientácie.

Vychovávať žiakov v duchu humanizmu a rovnakých šancí pre všetkých, s rešpektovaním zdravotného znevýhodnenia

a narušenia funkcií vnímania alebo pozornosti u týchto žiakov.

Dosiahnuť zvýšenie kvality prípravy žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a IKT gramotnosti a tiež

v oblasti cudzích jazykov.

Prioritou školy je dosiahnuť stav:

- aby sa škola stala otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov,

- aby škola poskytovala kvalitné služby v oblasti výchovy a vzdelávania,

- aby výchovno-vzdelávací proces prinášal deťom radosť a čo najviac

rozvíjal ich prirodzený potenciál

Tieto ciele sa snažíme plniť každodennou svedomitou prácou.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky /silné stránky školy/ :

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,

- otvorené vzťahy medzi vedením školy a zamestnancami,

- efektívna spolupráca so zriaďovateľom školy, partnermi a inštitúciami,

- tradičné aktivity školy,

- individuálny prístup k žiakom, starostlivosť o integráciu žiakov,

- starostlivosť o nadaných žiakov, hlavne v oblasti športu, spevu, tanca, výtv. výchovy,

- výchovný systém zameraný na spoluprácu s rodičmi a eliminovanie výchovných problémov detí,

- projektové aktivity a realizácia projektov,

- široká ponuka a fungujúca práca záujmových útvarov v mimovyučovacom čase,

- organizovanie školy v prírode a lyžiarskeho kurzu,

- akcie celoškolského charakteru / súťaže, karneval, Vianočná besiedka, ... /,

- environmentálna výchova - zber papiera, Deň Zeme, Deň vody, Týždeň zdravia,

- kvalita jedál v školskej jedálni,

- výzdoba školy, pracovné prostredie,

- konzultačné hodiny pre rodičov, ochota vedenia školy a pedag. zamestnancov riešiť problémy žiakov,

- otvorenie školy verejnosti,

- pravidelné rekonštrukcie, zveľaďovanie a údržba technického stavu budov a areálu školy,

- spolupráca s MŠ v Malčiciach - otvorená hodina v I.A, návšteva druhákov v MŠ,

- koncoročný výlet v spolupráci s rodičmi,

- dobré podmienky na rozvoj nadania žiakov - spolupráca so SZUŠ Bačkov,

- pripravenosť žiakov na SŠ, úspešnosť v prijímaní žiakov na SŠ

Oblasti k zlepšeniu a rezervy /slabé stránky školy/:

- migrácia žiakov do zahraničia,

- množstvo administratívnej práce,

- výsledky celoslovenského testovania žiakov,

- naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa pedagógov, zamerať sa na rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti,

- zlepšovať komunikáciu so žiakmi v oblasti medziľudských vzťahov,

- nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách a s tým spojený nezáujem o vzdelávanie zo strany rodičov,

- zložitá komunikácia s rodičmi problémových žiakov,

- chýbajú šatne pri telocvični, odborné učebne, potreba rozšírenia priestorov zborovne,

- potreba opravy budov školy - zateplenie, fasáda, oprava telocvične a dielne

Príležitosti:

- tvorba projektov a získavanie grantov,

- rešpektovanie osobnosti dieťaťa,

- komplexná prosociálnosť,

- vzájomná úspešná komunikácia, ktorá vedie k pripravenosti úspešne komunikovať s každým,

- upevniť priateľskú a korektnú spoluprácu celého kolektívu zamestnancov,

- ďalšie vzdelávanie zamestnancov a delegovanie kompotencií,

- rozširovanie spolupráce pri výchove a vzdelávaní žiakov s miestnou MŠ i ďalšími ZŠ, organizovanie spoločných

akcií, workshopov a podujatí kult.-spoločenského a športového zamerania,

- zavádzanie inovatívnych foriem výučby,

- výmena pedagogických skúseností

Ohrozenia /riziká/:

- pokračujúci odliv žiakov v dôsledku migrácie rodičov do zahraničia,

- znižovanie rozpočtu školy,

- nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách a s tým spojený nezáujem o vzdelávanie zo strany

rodičovskej verejnosti

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Obchodná akadémia, Michalovce: 1 žiačka

SOŠ obchodu a služieb, Michalovce: 3 žiačky

SOŠ technická, Michalovce: 1 žiak

Súkromná SOŠ Nová cesta, Malčice 265: 12 žiakov

Súkromná SOŠ, Malčice 347: 6 žiakov

Spojená škola internátna, OU Michalovce: 2 žiaci

Pracovný pomer: 3 žiačky

Odcestovaní žiaci: 10

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Škola dodržiava psychohygienické podmienky potrebné pre výchovu a vzdelávanie žiakov, ako je napr. tvorba rozvrhu hodín, prestávky, prestávka na obed, telovýchovné chvíľky, vychádzky a pod.

Všetci zamestnanci aj žiaci sú si vedomí, že škola je naším životným priestorom, našou vizitkou. Preto veľký dôraz

kladieme na úpravu a skrášľovanie interéru i exteriéru školy.

Každá trieda má pridelený rajón, o ktorý sa stará.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Dôležitou súčasťou školy je BOZP a PO. Škola má bezpečnostného a požiarneho technika v jednom, ktorý vedie agendu a dohliada na bezpečný chod školy.

Škola zabezpečuje:

- pravidelné revízie elektrických a plynových zariadení, bleskozvodov, kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov,

- školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy,

- zákaz fajčenia a používania alkoholu a omamných látok,

- evidenciu školských úrazov žiakov a pracovných úrazov zamestnancov školy,

- kontroly BOZP,

- kontrolu telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou,

- Školskú poriadkovú službu - cieľom je zvýšiť bezpečnosť žiakov v škole i v okolí školy - autobusové zastávky,

- dozor nad žiakmi počas vyučovania a v ŠJ,

- poučenie žiakov o BOZP na začiatku šk roka, osobitne pred absolvovaním lyžiarskeho výcviku, pred pobytom

školy v prírode, pred exkurziami a šk. výletmi, pred voľnými dňami a pred prázdninami

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina krížom- krážom14 Mgr. Martina Kolyová
Čítame a tvoríme11 Mgr. Atila Tobiáš
Čitateľský krúžok7 Mgr. Alena Parizová
Doučujeme sa11 Mgr. Zora Gnipová
Futbalový krúžok - dievčatá14 Bc. Andrej Mileňky
Kreslím, kreslím11 Mgr. Zora Gnipová
Literárna tvorivosť9 Mgr. Lucia Rimková
Loptové hry13 Tomáš Tancoš
Maľované čítanie8 Mgr. Lenka Ďurovčíková
Malý čitateľ8 Terézia Tancošová
Matematický krúžok11 Ing. Marcela Brečková
Mimočítankovo7 Mgr. Lenka Šaffová
Mudráčik9 Mgr. Lenka Rusinkovič
Počítačový krúžok12 Ing. Vladimír Stariat
Relaxačné popoludnie9 Mgr. Dagmar Kostelníková
Rómske tance5 Bc. Daniela Mileňkyová
Spevácko-tanečný krúžok11 Mgr. Beáta Geročová
Stolný tenis8 Mgr. Marek Tutura
Šikovné ruky6 Ing. Ľudmila Paulovčáková
Šikovní školáci7 Mgr. Katarína Balková
Športovo- relaxačný krúžok10 Mgr. Mária Kropuchová
Športový krúžok12 Mgr. Radoslav Kačala
Talentáčik13 Mgr. Beáta Geročová
Tancuj, tancuj12 PaedDr. Danka Csontosová
Turistický krúžok9 PaedDr. Monika Petriková
Tvorivá dielňa 8 Terézia Tancošová
Umazané pršteky5 Ľudmila Popríková
Varíme, pečieme6 PaedDr. Monika Petriková
Vesmírny bádateľ9 Mgr. Lýdia Čižmárová
Výtvarný krúžok13 Mgr. Valéria Váradiová
Z každého rožka troška6 Ľudmila Popríková
Z každého rožka troška 26 PaedDr. Martin Prepiora

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Veľký dôraz kladieme na spoluprácu školy s rodičmi žiakov. Pravidelne realizujeme rôzne aktivity,

do ktorých sa usilujeme zapojiť rodičov žiakov. Pre rodičov sú vyhradené aj konzultačné hodiny

u vedenia školy, výchovnej poradkyne i triednych učiteľov. Vytvárame čo najlepšie podmienky

pre komunikáciu s rodičmi a pre včasnú informovanosť rodičov o dianí na škole i prospechu

a správaní žiakov.

Aj vďaka operatívnemu konaniu šiestich asistentov učiteľa je spolupráca školy a rodiny na dobrej úrovni.

Rodičov prizývame na triedne a školské akcie, osobné pohovory pri riešení problémového správania

ich detí, čo v mnohých prípadoch napomáha a eliminuje nedisciplinovanosť a porušovanie školského

poriadku. Na dobrej spolupráci školy a rodiny sa podieľa nemalou mierou aj Školská poriadková služba.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s MŠ v obci je na dobrej úrovni, riaditeľky ZŠ a MŠ vzájomne komunikujú.

Organizujeme otvorené hodiny v 1. ročníku pre predškolákov. Tieto strenutia sú spestrené

motivujúcim programom a odovzdávaním darčekov. Školáci spolu s učiteľmi a asistentmi

navštevujú deti v materskej škole.

Deti z MŠ sa zúčastňujú výchovných koncertov, konaných na ZŠ.

Spolupráca s Radou školy je efektívna. Jej činnosť nepodlieha kontrole vedenia školy,

je to samosprávny orgán. Riaditeľka školy je podľa potrieb prizývaná a problémy týkajúce sa

školy sú konzultované a následne riešené.

Odborový zväz má s vedením školy podpísanú Kolektívnu zmluvu. S predsedníčkou

ZO OZ Mgr. Dagmar Kostelníkovou prebiehajú pravidelné konzultácie.

So Spoločným školským úradom Trhovište, CŠPP a CPPaP v Michalovciach

má škola dlhodobo dobrú spoluprácu. Ich metodická pomoc, poradenstvo, odborné konzultácie

a priestor pre aktivity žiakov i pedagógov majú široko spektrálny charakter.

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Uhrinová

V Malčiciach, 24. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 01.10.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ Malčice berie na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Malčice, ako zriaďovateľ Základnej školy, Hlavná 175, Malčice

berie na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.

Za zriaďovateľa: František Lopašovský, starosta obce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria