Navigácia

Partners

Streda 12. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY

                      

 • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
  každý rok nosievaš do okien dary.
  Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
  každý rok myslievaš na dobré deti!

  Mikuláš ani tento rok nesklamal a zavítal k nám v dobrej nálade. Neprišiel však sám, ale v sprievode anjelov i ufúľaného čerta. Táto vzácna návšteva k nám zavítala presne 6. decembra, kedy slávime sviatok sv. Mikuláša.

  Naši žiaci si pre neho pripravili rôzne básničky, pesničky i koledy, za ktoré každý dostal sladkú odmenu. Aj v tento deň sa potvrdilo, že nie je nič krajšie, ako vyčarovať úsmev na tváričkách tých najmenších.

 • Počas jesenných dní sa žiaci našej školy mohli zapojiť do viacerých súťaží, ktoré vyhlásila Žiacka školská rada. Po ťažkom a náročnom rozhodovaní Vám prinášame dlho očakávané výsledky.

  Zber gaštanov:

  1. miesto: 3.A – 56,5 kg gaštanov
  2. miesto: 3.B – 48 kg gaštanov
  3. miesto: 1.B – 18 kg gaštanov

  Jesenná atmosféra sa do priestorov našej školy preniesla aj vďaka žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Všetci si priniesli potrebný prírodný materiál a vytvorili krásne a nápadité diela.

 • Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje riaditeľka školy žiakom základnej školy okrem žiakov 5. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

 • Žiacka školská rada vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 svoju ďalšiu súťaž a to:

  „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU JESENNÚ DEKORÁCIU“

  Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých ročníkov. O víťazovi rozhodne porota. Svoje súťažné práce môžete nosiť do 23. novembra 2018.

  Všetkým, ktorí majú chuť sa zapojiť do súťaže, prajeme veľa šťastia a super nápady.

 • Žiacka školská rada pri ZŠ, Hlavná 175, Malčice  vyhlasuje súťaž

  „O najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana“

  Tento rok sa súťaží v troch kategóriách:

  1.kategória Najkrajší šarkan

  2.kategória Najnápaditejší šarkan – netradičný materiál, forma, rozmer ...

  3.kategória Šarkan s naj... chvostom /najdlhším, najkrajším, netradičným.../

  Víťazov vyberie porota. Súťažné práce odovzdajte svojim triednym učiteľom do 23.novembra.

 • Opäť sme sa zapojili.....

  Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do verejnej dobročinnej zbierky Biela pastelka 2018. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí zlepšuje životy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ide o ľudí zrakovo postihnutých. Vyzbierané peniaze sú použíté na sociálne poradenstvo, realizáciu kurzov, pomocou ktorých všetci tí ľudia, ktorí strácajú alebo stratili zrak, získavajú zručnosti, ktoré sú potrebné pre ľahšie zvládanie životných situácií. Sme radi, že žiaci našej školy podporili význam tejto dobročinnej zbierky a dobrovoľnou sumou sa pridali k zástupu pomáhajúcich. Chlapci dobrovoľníci deviateho ročníka Mário Daniš a Marián Hoľan spolu s asistentom Andrejom Mileňkym navštívili obce Malčice, Markovce, Kačanov a Petríkovce, kde nazbierali spolu 120 eur.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 o 8.00 hod. v ZŠ Malčice.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
  Hlavná 175, 072 06 Malčice
 • 056/6496201

Fotogaléria