Navigácia

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY

                             

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Malčice oznamuje všetkým rodičom a žiakom školy ( 1. - 9. ročník ), že na základe rozhodnutia vlády SR a MŠVVaŠ SR bude od 11. januára 2021 do odvolania prebiehať vyučovanie dištančnou formou. O obnovení prezenčnej formy vyučovania Vás budeme včas informovať.

 • Vianočné prázdniny začíanajú 21. decembra 2020 (pondelok) a končia 8. januára 2021 (piatok).

  Začiatok vyučovania je 11. januára 2021 (pondelok) prezenčnou, dištančnou, alebo kombinovanou formou vzdelávania.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Malčice oznamuje, že vzhľadom k novovzniknutej epidemiologickej situácii v škole a na základe odporučania RúVZ v Michalovciach uzatvára školu od utorka 08. decembra 2020 do 14. decembra 2020. Predpokladaný nástup do školy je 15. decembra 2020. Žiaci sa naďalej budú vyučovať dištančne.

 • Do galérie Mikuláš 2020 boli pridané fotografie.

  Aj v tomto roku k nám zavítal Mikuláš. Prišiel potichu, nebadane, tak ako to svätý Mikuláš robieva. Milo sa prihovoril deťom prostredníctvom školského rozhlasu a samozrejme, že ich potešil. Krátko zazvonil zvončekom a vyzval deti, aby otvorili dvere triedy, kde ich čakalo prekvapenie - darčeky pre všetky dobré deti.

  Svätý Mikuláš, ďakujeme.

  Aj v nasledujúcom roku budeme dobrí, a možno ešte aj lepší.

  Tešíme sa na teba už teraz!

 • Do galérie Naj šarkan boli pridané fotografie.

  Naj... šarkan 2020

  Tento rok nám chodby školy opäť zdobia vlastnoručne zhotovené šarkany, ktoré vytvorili žiaci 1.-4. ročníka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a poďakovanie patrí aj rodičom, či starým rodičom, ktorí pri výrobe šarkanov pomáhali.

  Šarkany boli pekné, veselé. Každý bol iný. Pri rozhodovaní hodnotiacej poroty sme sa zhodli na tom, že vybrať toho naj... je ťažšie. Šarkanov nebolo veľa, pretože po minulé roky sa zapojili aj žiaci druhého stupňa. Takže odmeníme každého, kto sa zapojil do súťaže.

 • BUBNOVAČKA 2020

  Tohtoročná „bubnovačka“ symbolicky upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Myšlienku podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ sme si pripomenuli síce už po siedmykrát, no my, prváci z I.A, sme sa do podujatia zapojili premiérovo. Bolo nás 16 a počuli nás ďaleko. Kým sme spustili bubnovanie, porozprávali sme sa o násilí páchanom na najzraniteľnejších – na deťoch. Prekvapivé bolo množstvo príbehov z blízkeho okolia našich prvákov, ktoré ony samy mali naporúdzi. A to je fakt, ktorý nás presvedčil o správnosti podujatia.

 • Dňa 16.11.2020 (pondelok) udeľuje poverená riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Nástup do školy je 18.11.2020 (streda).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Hlavná 175, Malčice
  Hlavná 175, 072 06 Malčice
 • 056/6496201

Fotogaléria