Navigácia

Rok čitateľskej gramotnosti

    Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb“.
V našej škole máme pripravené rôzne aktivity, tradičné, ale aj netradičné, a budeme o nich informovať každý mesiac. Slovom, ale aj fotodokumentáciou.
 
      Ako prvé sa v našej škole "zmobilizovali" žiačky 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou. Zapojili sa do Knižnej šifry, ktorú organizovala ZŠ Skýcov. Išlo o pátranie po knihách, lúštenie hádaniek a indícií, ale aj o následnú internetovú komunikáciu. V hre proti sebe stáli žiaci zo ZŠ Jakubov, ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ Holíč a ZŠ s MŠ Dobrá Voda. Našu školu zastupovala Jožka Sándorová, Lea Kalhousová a Ivana Mačová. Žiačkám bol zaslaný aj pamätný list zo ZŠ Skýcov, ktorej aj touto cestou ďakujeme za super aktivitu.
 
     Druhá, veľmi pekná a zaujímavá bola aktivita "Čítajú starší mladším". Žiačky Lea Kalhousová a Jožka Sándorová (obidve z 8.A) si pripravili text Pipi Dlhej Pančuchy a predniesli ho našim najmladším žiakom z 1.A triedy. Dievčatá sa prispôsobili čítaniu o Pipi aj svojím kostýmom či výzorom. Čas to bol veľmi pekný, nešlo len o prečítanie, ale aj o príjemnú komunikáciu, ktorú dokázali viesť staršie žiačky. Tie nabádali prvákov k rozhovoru, pýtali sa, pomáhali im. A prvákom to išlo! V druhej časti aktivity mali prváci pripravené omaľovánky, ktoré vyfarbili už na základe prečítaného textu. V závere si deti vyskúšali svoju pozornosť a zahrali si  interaktívne pexeso Odmenou pre všetkých boli sladké, lentilkové mafiny, ktoré si dievčatá deň predtým pripravili na krúžku a spoločné fotky s Pipi Dlhou Pančuchou, o ktoré mali záujem najmladší čitatelia.
 

Monika Petriková

 

Dadaizmus s Miroslavom Žbirkom

     V rámci Roka čitateľskej gramotnosti sme v novembri spolu so žiakmi 6.A a 6.B triedy strávili čas s textom Miroslava Žbirku – Kúp mi knihu.

Žiaci mali tri rôzne úlohy. Všetky však boli „skúškou“ ich pozorného čítania. Prvou úlohou bolo doplniť do textu vynechané slová. Druhou úlohou bolo správne zoradiť jednotlivé verše piesne. Tieto dve úlohy si následne mohli skontrolovať aj sami žiaci „v hotpotke“. Niektorým žiakom sa darilo viac, niektorým menej. Ale i tak mali radosť zo svojej práce. Treťou úlohou bolo vytvoriť dadaistickú báseň, s ktorou sa žiaci zoznámili na hodine. Jej tvorba im však nerobila žiaden problém.

                                                                                                          Mgr.L.Ďurovčíková

    PaedDr.M.Petriková

 

Komiksové leporelo

     Aktivity v rámci RČG pokračovali aj 12.01.2017. Žiaci 3.B triedy spolu s triednym učiteľom a žiakmi 8. ročníka pod vedením  triednej učiteľky zorganizovali počas 5.a 6. vyučovacej hodiny výrobu vlastného komiksového leporela. Žiaci mali vopred pripravené nastrihané obrázky, ktoré v skupinách skladali podľa ich uváženia a vymysleli krátky text aj za pomoci žiakov 8. Ročníka.

Žiaci tretieho ročníka počas týchto vyučovacích hodín sa naučili 2 nové pojmy ako aj ich význam. Cieľ týchto hodín bol splnený – vieme, čo je leporelo a komiks.   

                                                                                              Mgr. A.Tobiáš, PaedDr.M.Petriková

           

 

Poznávame grécke báje

     26.januára 2017 žiaci 6.A triedy „prežili“ trojhodinový maratón spoznávaním gréckych bájí rôznymi aktivitami. Od práce s knihou či pracovným listom, cez súťažné kolo v zemepise bájoslovia, pozorným čítaním spoznávali mýtické tvory...čas to bol ozaj veľmi pekný, užitočný, slovami žiakov – zabitý.

Končil potešujúcou otázkou – ktorú knihu budeme čítať nabudúce!?

                                                                                                          PaedDr.M.Petriková

odkaz na fotoalbum

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria