Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marta Uhrinová MU Riaditeľka
 
 
RNDr. Jarmila Kužmová JK Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Angušová ZA Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Katarína Balková KB Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Zábavné tvorenie
 
 
Ing. Matúš Borš MB Triedny učiteľ: VIII.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Marcela Brečková MB Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Zábavná matematika
 
 
Mgr. Lýdia Čižmárová LC Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Hravá matematika
Vedie krúžok: Vesmírny bádateľ
 
 
Mgr. Lenka Ďurovčíková LD Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Hravé čítanie
 
 
Mgr. Beáta Geročová BG Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Spevácko - tanečný krúžok
Vedie krúžok: Talentáčik
 
 
Mgr. Zora Gnipová ZG Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Doučujeme sa
Vedie krúžok: Kreslím, kreslím
 
 
Mgr. Mária Hricová MH Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Hudák VHu Učiteľ
 
 
Mgr. Radoslav Kačala RK Triedny učiteľ: VI.B
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
 
 
Mgr. Martina Kolyová MK Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Dagmar Kostelníková DKo Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Relaxačné popoludnie
 
 
Mgr. Mária Kropuchová MK Triedna učiteľka: VII.C
Vedie krúžok: Relaxačno - športové popoludnie
 
 
Dagmar Makulová DM Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Veselá farbička
 
 
Mgr. Dominika Melníková DM Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Výtvarníček
 
 
Bc. Andrej Mileňky AM Pedagogický asistent
Vedie krúžok: Futbalový krúžok - dievčatá
 
 
Bc. Daniela Mileňkyová DM Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Rómske tance
 
 
Ing. Ľudmila Paulovčáková ĽP Triedna učiteľka: ŠT5,6
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
PaedDr. Monika Petriková MoP Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Turistický krúžok
Vedie krúžok: Varíme - pečieme
 
 
Ľudmila Popríková ĽP Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Umazané pršteky
Vedie krúžok: Z každého rožka troška
 
 
PaedDr. Martin Prepiora MP Triedny učiteľ: ŠT2,3,5
Vedie krúžok: Z každého rožka troška 2
 
 
Mgr. Lucia Rimková LR Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Hravá slovenčina
 
 
Mgr. Lenka Rusinkovič LRu Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Mudráčik
 
 
Mgr. Lenka Šaffová Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Mladý záchranár
 
 
Tomáš Tancoš TT Pedagogický asistent
Vedie krúžok: Loptové hry
 
 
Terézia Tancošová TeT Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
 
 
Mgr. Atila Tobiáš AT Triedny učiteľ: ŠT 7,8,9
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
 
 
Mgr. Renáta Tomková RT Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Rozprávkovo
 
 
Mgr. Marek Tutura MT Triedny učiteľ: VII.B
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Valéria Váradiová VV Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria