Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Hlavná 175, Malčice
Adresa školyHlavná 175, 072 06 Malčice
Telefón056/64 96 201
E-mailzsmalcice@centrum.sk
WWW stránkazsmalcice.edupage.org
ZriaďovateľObec Malčice, 072 06 Malčice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marta Uhrinová056/64 96 2010911 595 089zsmalcice@centrum.sk
ZRŠRNDr. Jarmila Kužmová056/64 96 201 zsmalcice@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaUhrin Ladislav 
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Prepiora Martin 
 Bc. Tomková Lucia 
   
ostatní zamestnanciZajac Andrej 
   
zástupcovia rodičovFrčková Iveta 
 Makula Igor 
 Moravská Monika 
 Sándorová Beáta 
zástupca zriaďovateľaLopašovský František 
 Ing. Semeš Jozef 
 Adam Radoslav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre 1. - 4. ročníkMgr. Zora Gnipová  
MZ špeciálnych triedPaedDr. Martin Prepiora  
PK spoločenskovedných predmetovPaedDr. Monika Petriková  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Angušová  
PK telesnej výchovyMgr. Marek Pliško  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 350

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32232323121
počet žiakov604637394843352814350
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet / počet dievčat 25/11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat 58/28

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 0/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1241381341

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  224   26
prijatí  224   26
% úspešnosti  100100   100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJDEJDSIDACESVETVFYZGEOHUVHPDCHEITC
I.A     1     1   
I.B     1,2     1,1   
I.C     1,6  1,5  2   
II.A        1  1  1
II.B        1,14  1,18   
III.A2,42       1  1,08   
III.B1,67       1  1   
IV.A1,83       1  1,33   
IV.B3,22       1  1,27   
ŠT 2 - 5.roč.        2,5  1   
V.A2,72,62  2,54 1,31   2,921,38   
V.B3,423,47  3,12 1,47 1,43 3,711,88   
VI.A2,933  2,8 1,47 23,072,731 2,47 
VI.B3,173,42  2,83 1,17  2,832,671,25 2,75 
VI.Cš           1   
VII.A3,363,08  2,75   133,081 3 
VII.B3,113,4  3    3,33,51,7 3,22 
ŠT 5.,7-9. roč. 3,8  4   2,5442 4 
VIII.A3,643,14  2,93   23,433,07  3,57 
VIII.B3,293,38  3,25   13,633,253 3,57 
IX.A2,732,552,912,822,27    2,822,45  2,82 

TriedaIFVINFMATNBVNJOBNOBVPVPJHPNVPVCXCBXCGXCHPRI
I.A  11           
I.B  1,91,1           
I.C  3,331,91           
II.A1,09 1,381,73   1       
II.B1,63 3,122,11      1    
III.A1,33 2,231,91    1,42 1    
III.B1,44 2,92,38    1,89 2    
IV.A1 21,8    1,67 1    
IV.B2 2,552,14    2,89 1,36    
ŠT 2 - 5.roč.1,5 1,882,5      1    
V.A 1,383,082,54 2,31         
V.B 1,593,822,3 3,06         
VI.A 1,133,072,92 2,47         
VI.B 1,423,421,83 2,25         
VI.Cš1,8 1,81,8      1    
VII.A21,183,172,55 2,58    22,82   
VII.B21,563,22,2 3    23,11   
ŠT 5.,7-9. roč.2,29 3,752,67 2,84   2,13   4
VIII.A 1,293,432,69 3,14      2,643,14 
VIII.B21,713,751,57 3,13    3 2,433,57 
IX.A  3            

TriedaPDAREVRZVRGZRGMRVKRVKRUJSLYSJLSprSEESPŠJTEH
I.A1        1,11    
I.B1,6        2,31    
I.C1,93        3,331    
II.A1        1,311    
II.B2,5        3,411    
III.A2        2,231    
III.B2,89        3,11    
IV.A1,67        21    
IV.B3,11        3,181    
ŠT 2 - 5.roč.   1,5 1   2,381    
V.A       3 2,921    
V.B       3,8 3,651    
VI.A       2,53 2,931    
VI.B       3 3,671    
VI.Cš         2,21    
VII.A       2,55 2,921,932   
VII.B       3,33 3,51,21,33   
ŠT 5.,7-9. roč.     3  43,7112,67   
VIII.A       2,79 3,711,141,93   
VIII.B       3,57 3,751    
IX.A       1,91 2,911    

TriedaTHDTSVTEVTYUTBRTDATOFVUCVLAVUMVYVZSEZEMZMVZMR
I.A  1   1   1    
I.B  1,11   1,6   1,2    
I.C  1,33   3,4   1,53    
II.A  1  11,09 1 1    
II.B  1,18  2,632,512,63 1,12    
III.A  1   2,0811,92 1,15    
III.B  1,11   2,5623,22 1,2    
IV.A  1,33   1,83 1,67 1,33    
IV.B  1,36   3 2,91 1,36    
ŠT 2 - 5.roč.  1,14    1,332,6 1    
V.A 1,38 1,08  2,62   1    
V.B 1,4 1,47  3,82   1,47    
VI.A 1,53   2,42,53   1,2    
VI.B 1,5   2,752,83   1,08    
VI.Cš  1,6     2,2 1    
VII.A1,911,641  2,182,64   1,25    
VII.B1,891,221  3,113,89   1,3    
ŠT 5.,7-9. roč.  1,5    33 1,38 4  
VIII.A1,791,29    2,93  1,21     
VIII.B2,51,712   2,57  1     
IX.A 1,38       1,55 1,55   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A161006
I.B209110
I.C259610
II.A201307
II.B231526
III.A191216
III.B171007
IV.A186012
IV.B2111010
ŠT 2 - 5.roč.9801
V.A191306
V.B231526
VI.A171232
VI.B171205
VI.Cš8503
VII.A171115
VII.B14914
ŠT 5.,7-9. roč.8800
VIII.A171043
VIII.B9711
IX.A131102

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A161827163,701099103,0372860,67
I.B205449340,271796146,213653194,06
I.C256237375,503801237,232436138,27
II.A203971229,111878124,462093104,65
II.B236675340,034027216,642648123,39
III.A194670321,883114223,00155698,88
III.B174440378,652666241,911774136,74
IV.A182715308,5065987,102056221,40
IV.B215765420,343245248,952520171,39
ŠT 2 - 5.roč.92530316,251678209,75852106,50
V.A194055273,332457173,251598100,08
V.B237043357,924956258,67208799,25
VI.A173258217,203077205,1318112,07
VI.B173367280,583266272,171018,42
VI.Cš81040195,53986185,235410,30
VII.A175312372,234214300,27109871,96
VII.B145286440,714055346,53123194,19
ŠT 5.,7-9. roč.82952369,002168271,0078498,00
VIII.A175897378,343818252,622079125,72
VIII.B93333394,433140371,1319323,31
IX.A132492219,462369208,6012310,86

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL1156, 36 
Monitor MAT1139, 55 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32232323121
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.  222222113
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka 3 61 
Bežných tried 15 264 12
Špeciálnych tried 3 25 
Pre nadaných   
Spolu 21 350 12

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP256  
DPP6   
Znížený úväzok 2  
ZPS1   
Na dohodu3   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov42024
vychovávateľov   
asistentov učiteľa257
    
spolu62531

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška10 
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu1 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Slávik Slovenska11   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.11.2012 a 22.11.2012

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia

Perdmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň integrácie v základnej škole

Závery:

Škola integrovala žiakov na základe záverov diagnostických vyšetrení. K pozitívam

vzdelávania začlenených žiakov patrilo pôsobenie asistentiek učiteľa a utváranie atmosféry

v triedach, ktorá prevažne kladne ovplyvňovala integráciu žiakov. Začlenení žiaci boli vedení

k sanmostatnosti a zapájali sa do činností celej tiedy. Zlepšenie si vyžaduje vybavenie školy

kompenzačnými pomôckami a uplatňovanie odporúčaní poradenských zariadení vo výchovno-

-vzdelávacom procese smerom k začleneným žiakom.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Dobré výsledky škola dosahuje v speváckych, výtvarných súťažiach, v športovej oblasti a v manuálnych činnostiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Nepravidelná školská dochádzka, spolupráca s rodinou, príprava na súťaže a olympiády, práca so slalboprospievajúcimi

žiakmi, správanie žiakov zo SZP, stúpajúca migrácia, odchod do zahraničia bez uvedenia adresy a školy.

Návrh opatrení:

- besedy s odborníkmi

- otvorená komunikácia s rodičmi

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Farbičky-čarbičky9 Mgr. Lucia Budkovská
Futbalovo-florbalový krúžok11 Mgr. Marek Pliško
Futbalový krúžok6 Mgr. Zuzana Angušová
Kamarátka lopta6 Mgr. Lenka Ďurovčíková
Kreslím, kreslím, maľujem10 Mgr. Zora Gnipová
Malý záhradník16 Mgr. Martina Kolyová
Mažoretky5 Ing. Ľudmila Guľašová
Multimediálny svet12 Mgr. Beáta Geročová
Muzikál9 Mgr. Lenka Ďurovčíková
Rómske tance a spev10 Bc. Daniela Mileňkyová
Spevácko-tanečný krúžok8 Anna Astrabová
Stolný tenis9 Mgr. Marek Tutura
Šikovné pršteky12 Mgr. Mária Sabolová
Turistický krúžok17 PaedDr. Monika Petriková
Tvorivá dielňa11 RNDr. Jarmila Kužmová
Tvorivko10 Bc. Lucia Tomková
Umazané pršteky8 Ľudmila Popriková
Výtvarný krúžok3 Mgr. Valéria Váradiová
Z každého rožku trošku13 Bc. Veronika Vaľová
Z rozprávky do rozprávky10 Mgr. Zora Gnipová
Základy taliančiny13 Mgr. Denisa Kundrátová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Jednou z hlavných úloh školy je spolupráca s rodinou, jednotná výchova detí. Našou snahou bolo a je čo najviac

zapojiť rodičov do života školy na rôznych podujatiach / Deň otvorených dverí, Karneval, Športový deň /.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola pravidelne spolupracuje s mnohými organizáciami:

- samosprávne orgány: Rada školy, ZRŠ

- Obecné úrady Malčice, Markovce,Kačanov, Oborín

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce, RÚVZ Michalovce

- Liga proti rakovine - zbierka

- Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor

- Knižnica G. Zvonického v Michalovciach

- MŠ Malčice

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Uhrinová

V Malčiciach, 16. septembra 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.09.2013

Vyjadrenie rady školy

Dňa 23.10.2013 na zasadnutí Rady školy pri ZŠ v Malčiciach bola prerokovaná a schválená Správa o výchovno-

-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk.rok 2012/2013.

Zúčastnení členovia Rady školy zobrali predmetnú správu na vedomie a podpisom na prezenčnej listine vyjadrili

súhlas s jej obsahom.

Ladislav Uhrin

predseda RŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria